معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مرتضی یاوری
تحصیلات:  دکتری تخصصی مامائی و بیماری های تولید مثل دام
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  morteza.yavari@gmail.com
تلفن:  34226062-081
توضیحات:  https://profs.basu.ac.ir/yavari

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند