معرفی دانشکده

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

                                                        

دانشكده پيرادامپزشكي  در سال 1373 در بخشي از ساختمان دانشكده كشاورزي كنوني و در قالب آموزشكده دامپزشكي تاسيس شد و اولين دوره پذيرش دانشجو در همان سال انجام گرفت.

در نيمه دوم سال تحصيلي 80-1379 محل آموزشكده از دانشكده كشاورزي به محل كنوني يعني بخشي از دانشكده مهندسي سابق منتقل گرديد و در پايان سال 1388 پس از كسب موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي مبني بر پذيرش دانشجو در دو رشته بهداشت مواد غذايي و بهداشت و بازرسي گوشت در مقطع كارشناسي ناپيوسته به عنوان اولين دانشكده پيرادامپزشكي كشور فعاليت آموزشي خود را ادامه داد.

 در حال حاضر اين دانشكده داراي يك رشته كارداني دامپزشكي روزانه و شبانه، سه رشته كارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي، بهداشت مواد غذايي و بهداشت و بازرسي گوشت به صورت روزانه و رشته های انگل شناسي دامپزشكي، باکتری شناسی و بهداشت مواد غذایی در مقطع كارشناسي ارشد و دو رشته باکتری شناسی و ایمونولوژی در مقطع دکتری مي باشد.

تاسيس ساير رشته هاي وابسته به علوم دامپزشكي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا را در دستور كار خود دارد.

 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند