سکینه اعظمی
کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشکده
محمد رضا سپهر زهره
کارپرداز دانشکده
اسحاق علی خدایی
مسئول دفتر ریاست دانشکده
حسین خوشروزی
کارشناس
بهمن دولت پور
مسئول سایت کامپیوتر - انباردار
بهرام کرم پور
مدیر امور عمومی دانشکده
بهروز عباس آبادی
کارشناس آزمایشگاه میکروب شناسی
سید حسین سید عباسی
کارشناس آموزش
فهیمه مرادی
کارشناس آموزش
فاطمه نیک بین
کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند