کارشناس آموزش

سید حسین سید عباسی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد - مدیریت آموزشی
تلفن:  34227393-081
تلفن داخلي:  284
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند