ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان: مروری بر نئوسپورا کانیوم و روش تشخیص آن در سطح جمعیت گاوی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:

((مروری بر نئوسپورا کانیوم و روش تشخیص آن در سطح جمعیت گاوی))

توسط آقای محمد رضا غلامی روز دوشنبه 95/10/20 ساعت 15 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.