ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:نئوسپورا کانینوم تک یاخته ی شناخته شده عامل سقط طوفانی در گاوهای دامداران

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:

((نئوسپورا کانینوم تک یاخته ی شناخته شده عامل سقط طوفانی در گاوهای دامداران))

توسط خانم بهاره کردی روز سه شنبه 95/10/21 ساعت 11/30 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.