ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:اهمیت آلودگی و تشخیص استرونژیلوس اسب

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی با عنوان:

 

اهمیت آلودگی و تشخیص استرونژیلوس اسب

توسط آقای حمزه علی یعقوبی امین لو روز دوشنبه 95/10/27 ساعت 11 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.