ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان: تأثیر برخی از عوامل در میزان پایداری واکسن بروسلوزسوید Rev تولید شده در موسسه رازی در سال 1394

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان:

((تأثیر برخی از عوامل در میزان پایداری واکسن بروسلوزسوید Rev تولید شده در موسسه رازی در سال 1394))

توسط آقای سجاد دوستداری روز یکشنبه 95/10/19 ساعت 11/30 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.