ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان: روشهای تشخیص ورم پستان بالینی ناشی ازاستافیلوکوکوس اورئوس

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان:

((روشهای تشخیص ورم پستان بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس))

توسط خانم آیدا الوندی روز دوشنبه 95/10/20 ساعت 9 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.