ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان: جداسازی و شناسایی عوامل کلی فرعی از نمونه های شیر ورم پستان گاو

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی با عنوان:

 

جداسازی و شناسایی عوامل کلی فرعی از نمونه های شیر ورم پستان گاو

توسط خانم الهه قیطاس رنجبر روز سه شنبه 95/10/28 ساعت 11 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.