ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی با عنوان:بررسی نقش فیلم ها و پوشش خوراکی در افزایش ماندگاری مواد غذایی

ارائه سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و مواد غذایی با عنوان:

 

بررسی نقش فیلم ها و پوشش خوراکی در افزایش ماندگاری مواد غذایی

توسط خانم مونا محمدی روز شنبه 95/10/25 ساعت 11/30 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.