انتصاب معاون پژوهشی

انتصاب معاون پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر محمد رضا پژوهی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به سمت معاونت پژوهشی دانشکده منصوب شدند.

انتصاب معاون پژوهشی

جناب آقای دکتر محمد رضا پژوهی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به مدت 2 سال به سمت معاونت پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی منصوب شدند.

دانشکده پیرادامپزشکی ضمن عرض تبریک به آقای دکتر پژوهی و آرزوی موفقیت برای ایشان، از تلاشهای ارزنده آقای دکتر علیرضا نوریان در طول تصدی این سمت قدردانی می نماید.