انگل شناسی

انگل شناسیانگل شناسی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: انگل شناسی
نام سرپرست: دکتر صادقی دهکردی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34227092
تلفن داخلی: 304
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: خانم رضایی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: