برگزاری سمینار ارشد انگل شناسی

برگزاری سمینار ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر زنده ماندن انگل ها در محیط آزمایشگاه

برگزاری سمینار ارشد انگل شناسی

عنوان: بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر زنده ماندن انگل ها در محیط آزمایشگاه

استاد راهنما: دکتر صادقی دهکردی

دانشجو:فرزانه جعفری

تاریخ ارائه: چهارشنبه 1397/09/28 ساعت 11

مکان: سایت ارشد