برگزاری سمینار ارشد انگل شناسی

برگزاری سمینار ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: کنترل بیولوژیک در انگل شناسی

برگزاری سمینار ارشد انگل شناسی

عنوان: کنترل بیولوژیک در انگل شناسی

استاد راهنما: دکتر صادقی دهکردی

دانشجو:روشن حاصلی

تاریخ ارائه: چهارشنبه 1397/09/28 ساعت 11:30

مکان: سایت ارشد