برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: تاثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته  انگل شناسی

با عنوان:

تاثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا نوریان

دانشجو:

هادی محمدی

زمان:

22 دی ماه 1397

مکان:

کلاس شماره 3 دامپزشکی ساعت 12