برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی وضعیت بیماری لنفادنیت کازئور در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته  باکتری شناسی دامپزشکی

با عنوان:

بررسی وضعیت بیماری لنفادنیت کازئور در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاههای صنعتی

استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید محمد زاده

دانشجو:

حمید شوندی

زمان:

23 دی ماه 1397

مکان:

کلاس شماره 2 دامپزشکی ساعت 13