برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: معرفی و کاربرد فیلم های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

با عنوان: معرفی و کاربرد فیلم های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد رضا پژوهی

دانشجو:

فرزانه ایزدی

زمان:

دوشنبه 1397/10/03

مکان:

کلاس شماره 3 ساعت 12