برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: Fresh_cut Fruites

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

با عنوان: 

Fresh_cut Fruites

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر بهناز بازرگانی گیلانی

دانشجو:

محدثه عبداللهی

زمان:

۳ دی ماه ۹۷

مکان:

کلاس شماره ۳ ساعت ۱۳