برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته پاتوبیولوژی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته پاتوبیولوژی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: بررسی ایمنی زایی پاساژ 9 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/c

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته  پاتوبیولوژی

با عنوان:

بررسی ایمنی زایی پاساژ 9 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/c

استاد راهنما:

آقای دکتر حسین رضوان

دانشجو:

رضوان دالوند

زمان:

23 دی ماه 1397

مکان:

کلاس شماره 3 دامپزشکی ساعت 12