برگزاری سمینار گارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

برگزاری سمینار گارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: معرفی گیاه stachy lavandulifolia (چای کوهی) به عنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی

برگزاری سمینار کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

با عنوان:

معرفی گیاه stachy lavandulifolia (چای کوهی) به عنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر بهناز بازرگانی گیلانی

دانشجو:

پوراندخت برخورداری

زمان:

۴ دی ماه ۹۷

مکان:

کلاس ۳ دامپزشکی ساعت ۱۱:۳۰