بیوشیمی و فیزیولوژی و هماتولوژی

بیوشیمی و فیزیولوژی و هماتولوژیبیوشیمی و فیزیولوژی و هماتولوژی


گروه آموزشی: پاتوبیولوژی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوشیمی و فیزیولوژی و هماتولوژی
نام سرپرست: دکتر محمودی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34229050
تلفن داخلی: 303
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای دولت پور
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

فعالیت های آزمایشگاه:

  • برگزاری واحدهای عملی دروس

ارائه واحد های عملی فیزیولوژی، خون شناسی و بیوشیمی جهت دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی

  • مشارکت در طرح های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و پایان نامه های دانشجویان