تقدیر از دانشجویان برگزیده آموزشی-پژوهشی در همایش دفتر استعدادهای درخشان

تقدیر از دانشجویان برگزیده آموزشی-پژوهشی در همایش دفتر استعدادهای درخشان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع می رساند، در همایش دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه از دانشجویان برگزیده آموزشی-پژوهشی تقدیر بعمل خواهد آمد. با عنایت به موارد زیر، امتیاز فعالیتهای پژوهشی دانشجویان محاسبه گردد. اطلاعات تکمیلی در خصوص این همایش از سایت http://talent.basu.ac.ir/congress.aspx قابل دریافت است.

  • آخرین مهلت تحویل فرم امتیازداده شده به همراه مستندات مربوط، توسط دانشجویان به دفتر، 20 آذر ماه سال جاری می باشد.
  • کلیه مستندات و مدارک پژوهشی که مربوط به اول مهر ماه 1397 الی پایان شهریور ماه 1398 می باشند، امتیاز دهی می گردند.
  • کلیه مستندات و مدارک پژوهشی باید به تایید استاد (اساتید) راهنما برسد.
  • بجز مقالات علمی پژوهشی  و کنفرانسی، بقیه موارد بر اساس درصد مشارکت امتیاز دهی می شوند و لذا نامه درصد مشارکت باید با امضاء همکاران پژوهش ضمیمه باشد.
  • امتیاز مقالات علمی-پژوهشی که مستخرج از پایان نامه یا رساله متقاضی باشند با حذف اسامی اساتید راهنما و اساتید مشاور، و با حفظ ترتیب بقیه نویسندگان (بر اساس فایل پیوست) محاسبه می شود. سایر مقالات با رعایت ترتیب همه نویسندگان و بدون حذف اسامی  اساتید راهنما و اساتید مشاور امتیاز دهی می شوند   
  • مدارک پژوهشی متقاضی باید مربوط به مقطع تحصیلی حال حاضر دانشجو باشد. (برای مثال دانشجویان دکتری نمی توانند از امتیاز فعالیت های پژوهشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده نمایند)
  • کلیه مدارک دانشجویان باید مربوط به زمان تحصیل آنها در این دانشگاه باشد و با آدرس این دانشگاه ارائه شده باشند.
  •