جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جداسازی باکتری های کلی فرمی از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی از گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395

 

جلسه دفاع از پایان نامه تحت عنوان:

جداسازی باکتری های کلی فرمی از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی از گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید محمد زاده

 

استاد مشاور:

دکتر پژمان محمودی کوهی

دکتر مرتضی یاوری

 

ارائه دهنده:

الهه قیطاس رنجبر

 

زمان: 31 تیر ماه 1397

مکان: کلاس 3 ساعت 10/30 صبح