جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی رشته باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس­های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه­ ها

عنوان: بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم  استافیلوکوکوس اورئوس­های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه­ها

استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید محمدزاده

اساتید مشاور:

دکتر تقی زهرایی صالحی

دکتر پژمان محمودی

دانشجو:

آرام شریفی

زمان و مکان:

شنبه 28 بهمن ماه، ساعت 14

کلاس  سمعی و بصری 1 دانشکده  هنر و معماری