جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی موضوع:" بررسی فراوانی سرمی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گربه های شهر کرمانشاه"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

موضوع:" بررسی فراوانی سرمی آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در گربه های شهر کرمانشاه"

سخنران: امیر منصوری

استاد راهنما: آقای دکتر حیدر حیدری

استاد مشاور: خانم دکتر زهرا نیکو صفت

زمان: 1395/6/21 – ساعت 11

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی