جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی وضعیت عفونت مادرزادی نئوسپورایی در جنین گاوهای آبستن کشتار شده در کشتارگاه کرمانشاه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

موضوع: بررسی وضعیت عفونت مادرزادی نئوسپورایی در جنین گاوهای آبستن کشتار شده در کشتارگاه کرمانشاه

 

استاد راهنما:

آقای دکتر علی صادقی نسب

 

استاد مشاور:

آقای دکتر حسین رضوان

 

ارائه دهنده:

محمد رضا غلامی

 

زمان: (23 بهمن ماه 96) ساعت 14

مکان: کلاس 5