جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" بررسی گونه های مختلف آناپلاسما در گاوهای شهر تالش با روش مورفولوژیک و مولکولی"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

موضوع:" بررسی گونه های مختلف آناپلاسما در گاوهای شهر تالش با روش مورفولوژیک و مولکولی"

سخنران: صادق صالحی گیلانده

استاد راهنما: خانم دکتر صادقی دهکردی

استاد مشاور: آقای دکتر علی صادقی نسب

زمان: 1395/7/4 – ساعت 12

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی