جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" مطالعه اثرات درمانی نانو داروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانو چیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

موضوع:" مطالعه اثرات درمانی نانو داروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانو چیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی"

سخنران: الهام بیات

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین رضوان

استاد مشاور:جناب آقای دکتر علیرضا نوریان، جناب آقای دکتر سید مسعود ذوالحواریه

زمان: 1395/7/13 – ساعت 10

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی