جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:"ارزیابی مقاومت علیه بنزایمیدازول در نماتودهای شیردان در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

موضوع:"ارزیابی مقاومت علیه بنزایمیدازول در نماتودهای شیردان در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه آمل"

استاد راهنما: آقای دکتر علی اصغر بهاری

ارائه دهنده: رحیم نعمتی

زمان: 1396/7/12 – ساعت 10 صبح

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی