جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی موضوع:" شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

موضوع:" شناسایی اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان"

سخنران: کیومرث قوامی

استاد راهنما: آقای دکتر پزمان محمودی کوهی

استاد مشاور: آقای دکتر علی اصغر بهاری

زمان: 1395/6/21 – ساعت 9

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی