جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

موضوع:" جستجوی مولکولی عفونت های مایکوپلاسمایی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان"

سخنران: زهرا باقری

اساتید راهنما: آقای دکتر علی اصغر بهاری، آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده

استاد مشاور: آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

زمان: 1395/7/7 – ساعت 11

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی