جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی در ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

موضوع:" مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی در ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان"

سخنران: سعید توتونچی

اساتید راهنما: آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده، آقای دکتر علیرضا نوریان

استاد مشاور: آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

زمان: 1395/7/13 – ساعت 12

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی