جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" بررسی پاسخ های ایمنی گوسفندان واکسینه شده با واکسن Rev.1 تولید شده در موسسه رازی در سال 1395"

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

موضوع:" بررسی پاسخ های ایمنی گوسفندان واکسینه شده با واکسن Rev.1 تولید شده در موسسه رازی در سال 1395"

سخنران: سجاد دوستداری

استاد راهنما: آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

استاد مشاور: آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده، جناب آقای دکتر ابوالفضل خفری

زمان: 1396/6/29 – ساعت 11

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی