جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

موضوع:جستجوی مولکولی کوکسیلا بورنتی در نمونه های شیر مخزن گاوداری های صنعتی استان همدان با استفاده از آزمون زنجیره ای پلیمراز

 

اساتید راهنما:

آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده

آقای دکتر مرتضی یاوری

 

استاد مشاور:

آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

 

ارائه دهنده:

فریبا رستمی

 

زمان: چهارشنبه (25 بهمن ماه 96) ساعت 11/30

مکان: کلاس 5