جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باکتری شناسی

موضوع:جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان در سال 1395

استاد راهنما:

آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

اساتید مشاور:

آقای دکتر عبدالمجید محمد زاده

آقای دکتر علی صادقی نسب

ارائه دهنده:

آیدا الوندی

زمان: چهارشنبه (25 بهمن ماه 96) ساعت 10

مکان: کلاس 5