جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان: " تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی زنیان و تأثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان:

" تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی زنیان و تأثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی"

اساتید راهنما: آقای دکتر عباسعلی ساری

            سرکار خانم دکتر نرجس آقاجانی

توسط خانم آرزو مشیری روشن روز یکشنبه 1395/11/24 ساعت 11/30 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.