جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان: " شناسایی فاکتورهای حدت STX1 و STX2 در O157:H7 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عرضه شده در قصابیهای سطح شهر همدان"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان:

" شناسایی فاکتورهای حدت STX1 و STX2 در O157:H7 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عرضه شده در قصابیهای سطح شهر همدان"

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

آقای دکتر پژمان محمودی کوهی

توسط خانم فاطمه بیننده روز دوشنبه 1395/11/25 ساعت 11 در کلاس شماره 3 دامپزشکی صورت می پذیرد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.