جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان: " بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تأثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی با عنوان:

" بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تأثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ"

اساتید راهنما: آقای دکتر عباسعلی ساری

              آقای دکتر امیر دارایی گرمه خانی

توسط خانم مهسا اقبالیان روز دوشنبه 1395/11/25 ساعت 15 در کلاس شماره 3 دامپزشکی برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه علاقمندان برای شرکت در جلسه فوق دعوت به عمل می آید.