جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کفی مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی آلودگی به کمپیلوباکتر ججونای در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کفی مواد غذایی

موضوع: بررسی آلودگی به کمپیلوباکتر ججونای در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباسعلی ساری

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا پژوهی الموتی

 

دانشجو:

سیده سحر میر معینی

 

زمان: سه شنبه (27 شهریور ماه 97) ساعت 10 صبح

مکان: کلاس شماره 3