جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع:" ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس نعناع و سیر بر روی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس در بورانی کدوی سبز"

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

موضوع:" ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس نعناع و سیر بر روی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس در بورانی کدوی سبز"

استاد راهنما: آقای دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

استاد مشاور: آقای دکتر مصطفی کرمی

سخنران: علیرضا فدوی

زمان: 1396/6/29 – ساعت 10 صبح

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی