جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: اثر پوشش خوراکی کامپوزیت نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال

بسمه تعالی

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

موضوع: اثر پوشش خوراکی کامپوزیت نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال

 

استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا پژوهی الموتی

اساتید مشاور: خانم دکتر بهناز بازرگانی

دانشجو: مونا محمدی

زمان: دوشنبه 27 آذر ماه 1396 ساعت 11 صبح

مکان: کلاس 3 دامپزشکی