جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ های سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق

بسمه تعالی

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

موضوع: تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ های سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق

 

استاد راهنما: آقای دکتر عباسعلی ساری

آقای دکتر امیر دارایی گرمه خانی

 

ارائه دهنده: زهرا راستیان

زمان: شنبه 9 دی ماه 1396 ساعت 14:30 بعدازظهر

مکان: کلاس 3 دامپزشکی