جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی موضوع:"بررسی میزان آلودگی انسفالیتوزون کانیکولی در خرگوش های اهلی همدان "

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

موضوع:"بررسی میزان آلودگی انسفالیتوزون کانیکولی در خرگوش های اهلی همدان "

استاد راهنما: سرکار خانم صادقی دهکردی

دانشجو: هیدخت رضائیان

زمان برگزاری دفاع: 1396/3/3 –  ساعت 12 ظهر

مکان: کلاس شماره 3 دامپزشکی