جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی

جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی mec (SCCmec) و پلی مورفیسم ژن های coa و spa

بسمه تعالی

جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی باکتری شناسی

عنوان:

تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف بر اساس کاست کروموزومی mec

(SCCmec)  و پلی مورفیسم ژن های coa و spa

 

اساتید راهنما:

دکتر عبدالمجید محمد زاده

 

اساتید مشاور:

دکتر پژمان محمودی، دکتر محمد یوسف علیخانی

 

دانشجو:

رضا حکیمی آلنی

 

زمان:

چهارشنبه (18 بهمن ماه 96) ساعت 10 صبح

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری