جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی

 

با عنوان: اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ

 

استاد راهنما:

دکتر بهناز بازرگانی گیلانی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

 

دانشجو:

دعا موسوی پارسا

 

زمان: سه شنبه ( 13 آذرماه 97) ساعت 12

مکان: کلاس 3