جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های تفاله ی انار در پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی در دماهای مختلف

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

عنوان: تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های تفاله ی انار در پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی در دماهای مختلف

 

استاد راهنما

دکتر بهناز بازرگانی گیلانی

 

استاد مشاور

دکتر نرجس آقاجانی

 

دانشجو

سمیرا جوانی سراجی

 

زمان: دوشنبه 1397/08/14 ساعت 12

مکان: کلاس 3