جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

عنوان:

تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا پژوهی الموتی

 

اساتید مشاور:

دکتر نرجس آقاجانی

دکتر بهناز بازرگانی گیلانی

 

دانشجو:

صدف منصوری

 

زمان: شنبه (1397/7/7) ساعت 15

مکان: کلاس 3