جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی 96-95 دانشکده پیرادامپزشکی

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی 96-95 دانشکده پیرادامپزشکی

 

موضوع: جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود

 

زمان: چهارشنبه  مورخ 95/08/19  ساعت 13

مکان: آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری

بدینوسیله به اطلاع می رساند حضور دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیرادامپزشکی در این جلسه الزامی می باشد.