جلسه پیش دفاع از پایان نامه دوره دکتری باکتری شناسی

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دوره دکتری باکتری شناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با عنوان: جداسازی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی مولکولی عوامل حدت سویه های تروپرلا پیوژنز جدا شده از نمونه های بالینی گاو

جلسه پیش دفاع از پایان نامه دوره دکتری باکتری شناسی

با عنوان: جداسازی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی مولکولی عوامل حدت سویه های تروپرلا پیوژنز جدا شده از نمونه های بالینی گاو

 

اساتید راهنما:

دکتر عبدالمجید محمد زاده

 

استاد مشاور:

پروفسور تقی زهرایی صالحی

دکتر پژمان محمودی

 

دانشجو:

ایرج اشرافی تمای

 

تاریخ: 19 دی ماه 1397، ساعت 11:30

مکان: کلاس شماره 3